Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์ ผลิตภัณฑ์ของเรา ด้านสินไหม ความภาคภูมิใจของเรา ติดต่อเรา
 
 
      การบริการด้านสินไหม
      เบญจมินทร์ ตระหนักดีว่า ยามที่เกิดเหตุวิกฤตทุกข์ยาก
ลูกค้าผู้เอาประกันต่างคาดหมาย ถึงความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้น ภายใต้สัญญากรมธรรม์แต่
มักประสบปัญหาเรื่องขั้นตอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ เบญจมินทร์เข้าใจดีถึงปัญหาและรู้ความต้องการนี้
     
      เรา มีทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำและ
ช่วยเหลือลูกค้า อำนวยความสะดวกในการเรียกร้องสินไหม
ขจัดขั้นตอน ที่ยุ่งยากร่วมกับลูกค้าเพื่อแก้ไขและยุติปัญหา
ดำเนินการชดใช้ ความเสียหายตามสัญญากรมธรรม์จนเป็นที่
พอใจของทุกฝ่ายเรามั่นใจว่าเราคือเพื่อนแท้ในยามยาก
     
     
     
     
   
 
   
   
     
     
         
KBK Designed |||