" ความมั่นคงของท่าน คือความมุ่งมั่นของเรา "  
ติดต่อเรา Hot Line 02-893-5561-2  
   
  แผนกประกันภัยรถยนต์ + พ.ร.บ.  
  Mobile Dept. 086-3328913
  เบอร์ต่อ 13,14 E-mail: motor@benjamin.co.th
   
  แผนกประกันทรัพย์สิน - ประกันอัคคีภัย  
  ประกันขนส่ง - ประกันเบ็ดเตล็ด  
  เบอร์ต่อ 16 E-mail: asset@benjamin.co.th
         
  แผนกประกันชีวิต อุบัติเหตุส่วนบุคคล - ประกันสุขภาพ    
  Mobile Dept. 086-3328914
 
เบอร์ต่อ 12,19 E-mail: life@benjamin.co.th
 
 
แผนกบัญชีและการเงิน
     
 
Mobile Dept. 086-3328912
 
เบอร์ต่อ 15 E-mail: finance@benjamin.co.th
   
 
แผนกบริการจัดส่งเอกสาร
     
 
เบอร์ต่อ 17 เบอร์ตรง Mobile Dept. 086-3345859
   
 
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
     
 
Mobile Dept. 086-3318855
 
เบอร์ต่อ 20 E-mail : customerservice@benjamin.co.th
   
 
ผู้จัดการสำนักงาน
     
 
Mobile Dept. 081-3057290
 
เบอร์ต่อ 18 E-mail : info@benjamin.co.th
 
 
 
เบญจมินทร์ ที่ปรึกษาประกันชีวิตและวินาศภัย
     
 
97(2/55-56) หมู่ 8 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
 
โทรศัพท์ 0-2893-5561-2 โทรสาร 0-2893-5076
 
www.benjamin.co.th E-mail : info@benjamin.co.th
   
KBK Designed |||